onsdag 24 maj 2017

Inställt café

Tyvärr är söndagscaféet inställt nu på söndag den 28/5.

måndag 22 maj 2017

Anhörighandboken

 

Anhörighandboken är en webbaserad handbok med syfte att förmedla kunskap och råd i anhörigfrågor. Ambitionen är att handboken ska vara ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som kommer i kontakt med eller vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.
Anhörighandboken är inte fokuserad på någon särskild diagnos eller ålder hos den som vårdas. Det är en handbok som utgår från gemensamma behov som många anhöriga delar.

Vill du veta mer, klicka på länken: http://anhorighandboken.se/

torsdag 18 maj 2017

Demensutbildning för anhöriga

Hej.
Tyvärr måste vi ställa in vårens demensutbildning för anhöriga då det inte dykt upp några deltagare. Vi kommer att köra samma utbildning till hösten igen. Vid frågor kontakta oss på tel. 0345-18204. Hälsningar från anhörig och demenstesamet.

tisdag 16 maj 2017

Information om Durewall

Fredagen den 12/5 och måndagen den 15/5 åkte kommunens Durewalls instruktörer, Yvonne Englund och Veronica Lagerkvist till Varberg. Här informerade vi Varbergs vårdpersonal hur vi arbetar med Durewall metoden, mjukt självskydd, för att i vården förebygga och bemöta utagerande beteenden. Durewallmetoden är en konfliktdämpande metod och fokus ligger på det förebyggande bemötandet. Målet är att skapa en behaglig miljö både för personal och boende. Tack Varberg för att vi fick komma och inspirera er i vårt arbetssätt.

fredag 12 maj 2017

Anhörigriksdagen 2017

Omsorgsnämndens ordförande Gunnel Johansson tillsammans med ordförande i Hyltes anhörigförening Monika Albrecht, frivilligsamordnare Kristina Svensson Kamstedt och anhörigkonsulent Veronica Lagerkvist fick den stora äran att delta på Anhörigriksdagen i Varberg.

Två fina dagar med intressanta föreläsningar med anhöriga i fokus. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regner pratade om bra omsorg för alla - en bärande del av samhällsbygget.

Kika gärna in på anhörigas riksförbund där det kommer att läggas ut en del filmade föreläsningar så småningom.

onsdag 10 maj 2017


Välkomna till information om minnesproblematik och glömska.
Vi träffas på Storgatan 4 i Hyltebruk; Guldkanten
17:00 och håller på till 18:30
10/5 Demens i samhället och minnessjukdomar.

17/5 Bemötande vid demens och minnessvårigheter.

24/5 Stöd och hjälp

 
Om ni har frågor kontakta oss på telefon: 0345-18204

Yvonne Englund
Bengt Hansson
Demenssamordnare
Hylte Kommun

onsdag 26 april 2017

Temacafe

Tema särskilt boende. Kvällens gäster som berättade om sina yrkesroller och ansvarsområden. Enhetschef Annika Stenbäck och undersköterska Inga-Lill Trellevik samt sjuksköterska Anna Edvardsson och sjuksköterskornas chef Gunilla Lundberg.